Bishopmotels.net

  • high-st-dbl-beds-2-1.jpg
  • 6c585575-169d-44c4-8898-c241bc40b26d
  • 6c585575-169d-44c4-8898-c241bc40b26d
  • 6c585575-169d-44c4-8898-c241bc40b26d
  • 6c585575-169d-44c4-8898-c241bc40b26d

Nhà ngh? ch? em c?a chúng tôi | Bishopmotels.net

Thế giới El Rancho Motel, Trees Motel and High Street Suites nằm 80 dặm Bắc tại Bishop. High Street Suites được đặt qua Motel hoặc. Các căn hộ được đặt tại Heart of Town. Phòng có TV màn hình phẳng với các kênh cao cấp, Miễn phí WIFI và Duvet Comforters. Bếp và bếp nhỏ có sẵn. Để đặt phòng của bạn đi đến trang liên hệ.